Wydarzenia

Marek Hołda 2011

 

Szkolenie dla organizatorów i sędziów TREC PTTK

12 – 13 marzec

Kurs Organizatorów i Sędziów TREC PTTK
Wykładowcy/egzaminatorzy Magdalena Mastej, Sławomir Nafalski
Cel: Wyszkolenie organizatorów i sędziów rozwijającej się w Polsce dyscypliny jeździeckiej TREC PTTK.
WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW:
organizator:
– osoba pełnoletnia
sędzia:
– osoba pełnoletnia
– wykazanie podstawowych umiejętności jeździeckich: mile widziane dokumenty potwierdzające kompetencje jeździeckie.
Po szkoleniu każdy otrzyma tytuł organizatora, każdy uczestnik szkolenia spełniający wymagania ma możliwość przystąpienia do egzaminu sędziowskiego. Osoby, które zdadzą egzamin uzyskają uprawnienia sędziego TREC PTTK.
Pozostałe informacje na temat szkolenia  /informacje organizacyjne, rezerwacje, koszty/ – WRTC Furioso

Serdecznie zapraszamy!!!

Weryfikacja uprawnień sędziowskich TREC PTTK

13 marzec

Wykładowcy/egzaminatorzy Magdalena Mastej, Sławomir Nafalski
Zapraszamy wszystkich, którzy uzyskali uprawnienia/przechodzili weryfikację w roku 2019 lub wcześniej.
Program obejmuje między innymi – przegląd regulaminów, przygotowanie zawodów pod kątem pracy sędziowskiej, analiza przypadków sędziowskich (filmy, przejazdy zawodników)

Pozostałe informacje na temat szkolenia  /informacje organizacyjne, rezerwacje, koszty/ – WRTC Furioso

Serdecznie zapraszamy!!!