TREC

TREC (Techniques de Randonnée Equestre de Compétition), czyli Wszechstronny Konkurs Konia Turystycznego, to dyscyplina, której kolebką jest Francja.  Międzynarodowa Federacja Turystyki Jeździeckiej (FITE) jest organizacją międzynarodową posiadającą uprawnienia do zarządzania konkursami i zasadami rozgrywania zawodów TREC. . W Polsce dyscyplina znana jest od 2011, kiedy z inicjatywy Aleksandra Jarmuły (Członek Komisji GTJ PTTK) powołano do życia Podkomisję GTJ ds. TREC PTTK odpowiedzialną za stworzenie Regulamin TREC PTTK. TREC to coraz bardziej popularna forma jeździectwa turystycznego, adresowana do szerokiego grona jeżdźców, w związku z czym mogą ją uprawiać przedstawiciele wszystkich stylów jazdy – od klasycznego po westernowy. Nie stawia ograniczeń w zakresie doboru rasy konia i używanego sprzętu. Konie użytkowane w konkurencji TREC muszą mieć ukończone 6 lat, być w dobrej formie fizycznej, zrównoważone psychicznie i skupione na pracy z jeźdźcem. Jeździec startujący w konkurencji TREC musi mieć ukończone 14 lat i być w stanie poruszać się w terenie, czytając trasę przy pomocy mapy i kompasu.

 

Zawody TREC składają się z trzech faz:

Faza POR (Parcours d’Orientation et de Régularité) – bieg na orientację. W zależności od klasy zawodów, do przejechania w terenie jest dystans od 15 do 45km, w zadanym tempie 6-12km/h dla pojedynczego odcinka i w przedziale 8-9 km/h dla całej trasy. Od jeźdźca wymagana jest umiejętność posługiwania się mapą i kompasem.

Faza MA (Maîtrise des Allures) – kontrola tempa. W fazie tej chodzi o poruszanie się jak najwolniejszym galopem i jak najszybszym stępem, wzdłuż korytarza o długości 150 metrów, wyznaczonego na ziemi. Przejście konia do kłusa jest traktowane jako błąd.

Faza PTV (Parcours en Terrain Varié) – próba terenowa. W tej fazie zawodnicy pokonują oznakowaną trasę o długości około 1.5 do 5 km składającą się, zależnie od klasy zawodów, z serii od 8 do 16 przeszkód, które można spotkać w trakcie przejażdżki terenowej. Trasę należy pokonać w oznaczonym czasie.

Więcej na temat TREC możecie przeczytać tu:

https://fite-net.org/en/trec/

https://trecpttk.pl/index.php/trec

lub zobaczyć relację z Mistrzostw Polski TREC PTTK *** jakie organizowaliśmy w 2017 roku

https://www.youtube.com/watch?v=r-vvrZqD_w8