/ by /   Aktualności

Jazda konna – wytyczne MP – do 9.04.2021

Wytyczne Ministerstwa dot. jazd rekreacyjnych z dnia 30.03.

Pytanie do Ministerstwa Pracy: Czy w obecnym stanie prawnym po zaostrzeniu obostrzeń z dnia 27.03. możliwe jest prowadzenie rekreacyjnej jazdy konnej.

Odpowiedź Ministerstwa:
Uprzejmie dziękujemy za zapytanie i informujemy:

Zamknięte są:

• baseny, kluby fitness i siłownie (z wyłączeniem tych, przeznaczonych dla pacjentów lub członków kadry narodowej polskich związków sportowych)
• sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna
• stoki narciarskie;
• obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Możliwa jest organizacja współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych jedynie:

dla sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe, zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej
bez udziału publiczności
z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych, takich jak: dezynfekcja szatni, węzłów sanitarnych, urządzeń i sprzętu sportowego, dostępność środków do dezynfekcji rąk, zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi

Obowiązuje do: 9 kwietnia 2021 r.

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. zakazane jest prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (PKD 93.11.Z), z wyjątkiem:

Sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy – bez udziału publiczności.

W przypadku stajni rekreacyjnej (PKD 85.51.Z) taka działalność nie jest zakazana i może odbywać się dla osobnych, indywidualnych użytkowników (zakazane są imprezy, spotkania, zebrania), z zachowaniem ograniczeń w przemieszczaniu się oraz zasłanianiem ust i nosa.

W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku – nie trzeba zasłaniać ust i nosa.

Ze szczegółowymi rozwiązaniami można zapoznać się poniżej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

UDOSTĘPNIJ