/ by /   Aktualności

PZJ – EHV marzec 2021

Szanowni goście odwiedzający WRTC Furioso,

W świetle ostatnich doniesień w sprawie rozprzestrzeniającej się po Europie mutacji herpeswirusa koni (postać neurologiczna), prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zasad bioasekuracji w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

Szczególnie dotyczy to gości przyjeżdżających do nas ze swoimi końmi, oraz często odwiedzających inne stajnie, poza naszą.

Jak wiecie, sporą część naszych koni stanowią klacze-matki, źrebięta i końscy emeryci, dla których EHV może być szczególnie niebezpieczny, ze względu na ich obniżoną odporność.

Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku – nie wymagamy szczepień na EHV, jeżeli chcecie przyjechać do nas z własnym koniem (szczepienie nie eliminuje całkowicie ryzyka zakażenia, jedynie je minimalizuje w pewnym stopniu – niemniej jednak warto je mieć), ale jeśli ostatnio wasz koń często się przemieszczał między stajniami (np. na zawody itp.) i miał kontat z różnymi końmi, lub pochodzi ze stajni, gdzie jest duża rotacja koni – zalecamy daleko idącą ostrożność.

Sami oceńcie, na ile duże ryzyko niesie przyjazd Waszego konia do naszej stajni w obecnej sytuacji i obserwujcie Wasze konie – niepokojącymi objawami, świadczącymi o infekcji są gorączka i objawy neurologiczne (niezborność ruchowa, utrata napięcia mięśni, niedowłady, zaleganie).

W związku z tym, począwszy od 10.03.2021r. wszystkie konie przyjeżdżające do nas (na szkolenia, zawody, treningi, itp.) będą poddane pomiarowi temperatury, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej temperatury ciała, będą odsyłane do domu.

W załączeniu publikujemy treść uchwały Zarządu PZJ w sprawie epidemii EHV-1 (neurological form)

Życzymy dużo zdrowia Wam i Waszym wierzchowcom!

UDOSTĘPNIJ